samenleven vanuit de basis

basisrechten van de mens

Basisdemocratie

Basisinkomen

meewerken aan de toekomst ?

Democratie21

Democratie21 is een initiatief voor de ontwikkeling en invoering van “de democratie van de 21ste eeuw” ... op weg naar vrijheid! De "representatieve democratie" - zoals we die vandaag kennen - is een particratie die nauwelijks iets te maken heeft met echte democratie. Er is groot ongenoegen en wantrouwen in het systeem en zijn vertegenwoordigers. Dit model heeft dan ook zijn grenzen bereikt en is dringend aan verandering toe. Daarbij is “terug naar de basis” de belangrijkste gedachte. We hebben in onze huidige moderne wereld terug een gezonde basis nodig, een basis van mensen, van verbinding met onze wortels en onze realiteit, van contact met de aarde, met onszelf en met mekaar.

Democratie van de 21ste eeuw

We hebben nood aan nieuwe inspiratie, aan een aantrekkelijk en positief toekomstverhaal, en een doel voor een betere wereld. Het is tijd voor een nieuwe stap in de evolutie van de mensheid om dat wat ons verwijderd heeft achter te laten en tegelijk al het goede dat de weg gebracht heeft te behouden. Zodat we een toekomstvisie kunnen realiseren voor een wereld waar het goed is om te leven, hier en overal, nu en morgen, voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Daarvoor staat "Democratie21".

Basisgedachten

1. Opbouw van de samenleving vanuit de basis

De samenleving dient terug opgebouwd te worden vanuit de basis, vanuit de mensen die 'samen leven'. Beleidsstructuren én hun vertegenwoordigers moeten ten dienste staan van de bevolking en niet andersom. We willen een samenleving waar het goed is om te leven, te wonen, te werken, waar welvaart en welzijn samengaan, waar harmonie en rechtvaardigheid heersen, waar economie en duurzaamheid geen tegenstelling hoeven te zijn (caring economy).

De toekomstige samenleving hoeft ook niet op één model te zijn gebaseerd (een groot gevaar van het huidig post modernistisch totaalmodel), verschillende systemen kunnen naast mekaar bestaan met respect en openheid voor elkaar. Dit zoals biotopen in de natuur naast elkaar bestaan.

2. Respect voor de basiswaarden van de mens

Een samenleving kan maar rechtvaardig en duurzaam zijn als ze gebaseerd is op enkele basiswaarden waaronder het zelfbeschikkingsrecht van ieder mens. In de toekomst worden de ethische keuzes alsmaar groter en complexer, het ontwikkelen en toepassen van een basisethiek die niet onderhevig is aan mode, plaats of tijd, cultuur, ... is dan ook zeer belangrijk. Een dergelijke ethiek komt tot uitdrukking in de 3 basisrechten: recht op leven, recht op vrijheid en recht op bezit. Daarnaast stellen we menselijke waardigheid en duurzame omgang met onze planeet voor als basiswaarden.

3. Basisdemocratie

Door de invoering van basisdemocratie met het Bindend Referendum op Volksinitiatief (BROV) kunnen mensen zelf hun samenleving of gemeenschap inhoudelijk mee vormgeven en organiseren of er een direct bindende invloed op hebben. Basisdemocratie is dé uitdrukkingsvorm en het middel om 'opbouw vanuit de basis' mogelijk te maken. Tegelijk biedt het de mogelijkheid om de 3 basisrechten maximaal te (laten) respecteren. Deze basisdemocratie dient op elk bestuurlijk niveau bottom-up ingevoerd te worden. Het is een middel dat ter beschikking staat van de bevolking en vult het bestaande representatief systeem aan (dit is reeds sterk geïmplementeerd in het Zwitsers model)

Het idee van basisinkomen

Door de sociaal-maatschappelijke maar zeker ook technologische ontwikkelingen zullen we anders moeten omgaan met werk en vergoeding voor werk. Een mogelijke oplossing om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan, is het basisinkomen. Het idee van het basisinkomen is geen uitgangspunt van Democratie21 maar kan als een gevolg van de drie pijlers gezien worden.

Blijf op de hoogte!

Abonneer je op onze berichtenservice en blijf op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij Democratie21. Bannerfoto's op de site Stijn Van Hulle.


>> Online aanmelden ...

Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.