Het Plan

In de huidige fase van “Democratie21” nodigen we uit om het gedachtengoed te ontdekken, te onderzoeken en eigen te maken. Wie zich aangesproken voelt, kan zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief en zichtbaar te worden op deze website. Zodra we voldoende draagvlak hebben, zullen we meer acties nemen naar het bredere publiek en de media toe.

Democratie21 ziet zich als een faciliterende organisatie bij het ontstaan, invoeren en verspreiden van de Democratie van de 21ste eeuw die gebaseerd op de 3 pijlers: (1) samenlevingsopbouw vanuit de basis (2) basiswaarden en (3) basisdemocratie door het bindend referendum op volksinitiatief.

In grote lijnen zien we Democratie21 zich de komende jaren organisch en gestaag ontwikkelen:

 • 2016: discrete ontwikkeling
  • Verder ontwikkelen van het basisgedachtengoed: inhoud uitwerken waartoe heel veel mensen en andere initiatieven zich aangetrokken kunnen voelen.
  • Verbreden van het draagvlak aan de hand van het basisgedachtengoed en een kritische massa bereiken.
  • Aantrekken van mensen en initiatieven – bekend en minder bekend – uit allerlei domeinen en achtergronden om mee te bouwen.
 • 2017: zichtbare ontwikkeling
  • Groeiende zichtbaarheid bewerkstelligen in het publieke domein.
  • Actieve initiatieven nemen om die kenbaarheid te verwerven, om mensen, organisaties en ook politici te inspireren, etc.
  • Actieplan voorbereiden voor gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
  • Draaiboek ‘deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen’ opstellen. Dit document bevat info om mensen en organisaties de mogelijkheid te geven zelfstandig en onafhankelijk te kunnen deelnemen met een diverse “volkslijst” (o.a. geïnspireerd op Flatpack Democracy).
  • Het faciliteren en assisteren bij het ontstaan van volkslijsten, hen begeleiden, infosessies organiseren en geven, … .
 • 2018: verkiezingsjaar, de gemeente – de basisbouwsteen van onze samenleving
  • mensen nemen in hun gemeente zelf het initiatief aan de hand van het draaiboek: handtekeningen verzamelen, lijst samenstellen, etc. Democratie21 voorziet in een faciliterende rol in mogelijke steun en tegelijk blijft iedere groep mensen in een deelnemende gemeente volledig onafhankelijk en vrij (er is niets dat te vergelijken is met een ‘partij’).
  • deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in zo veel mogelijk gemeentes (en eventueel ook provincieraadverkiezingen)
  • verder handelen in functie van de resultaten.
  • voorbereiden voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 en draaiboek voor deelname. Deze niveau’s vergen een grotere mate van coördinatie en visie.
 • 2019: verkiezingsjaar op federaal en Europees niveau, hogere staatsstructuren in confederaal model.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.