Resultaat

De invoering van Basisdemocratie leidt naar een situatie waarbij iedereen wel-vaart:

  • de bevolking: zij wordt echt onafhankelijk en vrij, heeft inhoudelijke inspraak, het laatste woord. Dit schept verantwoordelijkheidszin, een gevoel van betrokkenheid en uiteindelijk zelfvertrouwen. De kloof tussen politiek en burger wordt kleiner, want er wordt een hechte, voortdurende dialoog ingesteld.
  • de politici: het is niet de bedoeling politici overbodig te maken maar wel hun rol te wijzigen tot ‘uitvoerders’. Politici moeten met ander woorden dienstbaar zijn aan de samenleving en de bevolking en niet andersom. Het politieke uitvoerende werk zal ook niet meer hoeven te draaien om machtsbehoud en het politieke spel (conflictdemocratie van vandaag), maar gericht op samenwerking en dus beter aansluiten bij de bestaande maatschappelijke vraagstukken. Politici kunnen zich zelfs ook gesteund voelen door de bevolking voor beslissingen die zij vanuit het partijpolitiek gedachtengoed niet of heel moeilijk kunnen verdedigen. Voorbeelden zijn: sluiting van kerncentrales, invoering van basisinkomen, doortastende verbetering van de dienstverlening van het spoor, … . Op dit vlak werden er in Zwitserland gigantische stappen gezet onder impuls van direct democratische initiatieven van de bevolking.
  • de samenleving: wordt menselijker doordat op een breder gedragen basis beslissingen genomen worden, meer ethisch, meer verbonden.

Belangrijk is ook dat er een leerproces op gang komt. Burgers zullen uiteraard ook niet altijd de meest optimale beslissingen nemen. Maar het verband tussen hun keuzes en de gevolgen ervan wordt wel duidelijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.