Zwitserland

Zwitserland is het levende bewijs dat een basisdemocratie werkt, en tot een duurzame en hoogkwalitatieve samenleving kan leiden. Belangrijk daarbij is de geest van de basisdemocratie ‘de bevolking is soeverein en heeft het ultieme inhoudelijke beslissingsrecht wat het publieke domein betreft’.

Zwitserland is dan ook het modelvoorbeeld van een werkende basisdemocratie. Het volksinitiatief en bindend referendum zijn er ingeburgerd op alle bestuurlijke niveaus. Dit heeft in het verleden tot interessante initiatieven geleid, enkele voorbeelden (uit Directe Democratie, een inleiding – publicatie van democratie.nu):

  1. Toetreding tot de verenigde Naties (2002)
  2. Ondersteuning milieuvriendelijke landbouw (1995)
  3. Vanaf 2004 doorgaand vrachtvervooer per spoor (1994)
  4. Opname van anti-racisme-bepaling in de grondwet (1994)
  5. Meer belasting en verhoging van de benzineprijs met 0,20 SFR/liter (1983 en 1993)
  6. Bescherming sociale zekerheid (1993)
  7. Seksuele relaties tussen minderjarigen onderling uit het strafboek (1992)
  8. Miljardeninvesteringen in het spoor (1987 en 1992)

Verder gaat de basisdemocratie in Zwitserland gepaard met vérgaand federalisme. Dit betekent dat lagere politieke eenheden (gemeenten) bepalen hoeveel bevoegdheden de hogere politieke niveaus (kantons, federatie) hebben, én deze bevoegdheden ook weer kunnen terugnemen. Dit gaat samen met een gelijkmatige verdeling van de belastingen: één derde ongeveer van de totale belastingen wordt telkens door gemeenten, kantons en federatie geheven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.