Wie

Democratie21 is een initiatief van een groeiende groep mensen die als ‘feitelijke vereniging’ een visie hebben voor “een nieuwe samenleving”.

Volgende mensen zijn een bron van inspiratie en/of mede-initiatiefnemers:

Interesse om Democratie21 actief mee vorm te geven en uit te dragen ? Neem contact.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.