Eric Verhulst

Eric Verhulst is ondernemer, oprichter en voorzitter van WorkForAll. Eric is auteur van tientallen  artikels zowel in het technologische als economische domein.

WorkForAll (www.workforall.org) is een onafhankelijke sociaal-economische denktank met als doel na te denken en wetenschappelijke verdedigbaar onderzoek uit te voeren naar maatschappelijke modellen en structuren die zowel het recht op arbeid als de individuele vrijheid in alle verantwoordelijkheid herstellen  voor alle mensen. Derhalve zijn we kritisch over bestaande gemeenschapsmodellen, zelfs wanneer deze met de beste bedoelingen in het leven werden geroepen. De wereld verandert snel en gemeenschappen moeten zich aanpassen op straffe van snel irrelevant te worden.

Opdat het individu van zijn vrijheid, lees zijn recht op zelfbeschikking, zou kunnen genieten moet hij kunnen produceren in de economische zin van het woord. Er is geen welzijn zonder welvaart en daarom kan het recht op arbeid niet afgesplitst worden van het recht op zelfbeschikking.

De WorkForAll denktank wil de maatschappelijke modellen die bovenstaande waarden bevorderen op een objectieve manier onderzoeken en ontwikkelen. Ons doel is de samenleving en de door haar gemandateerde politici de argumenten te geven om zichzelf te veranderen en een omgeving te scheppen waarin iedereen een gelukkig mens kan zijn in volle verantwoordelijkheid.

Omdat bij WorkForAll.org het bewustzijn groeide dat de economie maar optimaal kan functioneren in een echte democratische samenleving werd Democracy for All (www.democracyforall.eu ) in het leven geroepen. Dit initiatief is gericht op systematisch onderzoek naar de essentie van de democratie, gebruik makend van publicaties en discussie fora. Het uitgangspunt is de noodzaak van het bestaan van de rechtstaat (’the rule of law”).

Weerklank in de media:
In de voorbije tien jaar zijn de opinie artikels van WorkForAll verschenen in De Tijd, De Standaard en Gazet van Antwerpen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.