Leopold Vansina

LeopoldVansinaLeopold Vansina, dr. psychol., em. Prof. K.UL en UCL.

Mijn inzet is een zoeken naar waarden en systemen die een maatschappij ondersteunen in haar ontwikkelingen om een sociale gemeenschap te vormen waar het goed is voor allen om in te leven, nu en in de toekomst. Mijn perspectief is sterk gevoed door mijn vorming als psycholoog en psychoanalyticus en mijn internationale ervaring als organisatieadviseur. Ze vormen de grond van mijn aanname dat vrijheid en verantwoordelijkheid onafscheidbaar verbonden zijn. Democratie, hoe dan ook omschreven, draagt in zich ook ongemakken, frustraties en conflicten. Belangrijk is dat deze erkend worden en dat zij niet de ontwikkeling belemmeren naar een gezonde samenleving.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.